Børn og unge

- tilbud til børn og unge i alle aldre

Søborgmagle Kirke har en lang og god tradition for en bred vifte af tilbud til børn, unge og familier. De helt små børn (0-12 måneder) kan sammen med mor eller far få en god start med babysalmesang - og man skal heller ikke være særlig gammel for sammen med familien at kunne være med ved de månedslige spaghetti-gudstjenester eller ved de familiegudstjenester, som afholdes på særlige søndage.

Fra skolestart og frem til konfirmationsalderen tilbyder kirken hverdags-klubber efter skoletid - børneklub (0.-2. klasse), Minikonfirmand/minikonfirmandklub (3. klasse), Juniorklub og Maxiklub (4.-7. klasse).

Konfirmationsforberedelsen finder sted i 8. klasse - og sammen med undervisningen tilbydes konfirmandklub og senere ungdomsklub på en hverdagsaften.