Opstandelsen

 

Den gyldne kraftlinje fra langfredags­skildringen fortsætter ind over højre sidefløj, hvor den som en zigzag-linje medvirker til at forme den engel, der påske­morgen møder kvinderne med opstandel­sens glade og ufattelige budskab. 

Englen står med hænderne indbydende hævet – og dens blik har himlens og evig­hedens dybblå farve, mens vingerne er forsynet med talrige lys-blå øjne med guldstifter som pupiller. Til højre under englens vinge citeres frit fra Mattæusevangeliet – at englens udseende var som lyn, og hans tøj var hvidt som sne. 

Kraftlinjen rammer også det sted på venstre side bag englen, hvor man ser, at stenen er væltet væk fra indgangen til den mørke grav. Den tomme grav som tegn på den opstandelse, der ikke lader sig afbillede andet end indirekte. Og med citater, som Holzer har skrevet omkring graven: bl.a.: “Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?” – “Han er ikke her” – “Han stod op fra de døde”

Således også på højre side af englen, hvor vi ser den lysende gule påske­blomst, som i sin beskedne og dog insisterende pragt af Grundtvig gøres til symbol på opstandelsen – Hans og vores.  

■ bbh/2019