Spaghettigudstjenester

Mest for familier med børn i alderen 0 - 8 år. Sidste onsdag i måneden kl. 17.30 - ca. 19

Spaghetti-gudstjenesterne finder sted den sidste onsdag i måneden fra august til maj - og henvender sig især til familier med børn i alderen 0-8 år. Spaghettigudstjenesterne er kort sagt gudstjeneste i børnehøjde og samvær med andre børnefamilier. 

Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor børnene bl.a. hjælper med at ringe med klokken og tænde lys. Efter gudstjenesten bærer vi lysene ind i konfirmandstuen, hvor vi spiser sammen (pasta og kødsovs) – og før vi går hjem kan børnene lege i kælderen og forældrene få sig en god snak over kaffen. 

Mail-reminder

I forbindelse med spaghetti-gudstjenesten kan man tilmelde sig en mail-liste, så modtager man en lille uges tid før næste spaghetti-gudstjeneste en reminder, som man blot skal besvare for at tilmelde sig spisningen. 

Tilmelding til maillisten sker her på siden eller ved henvendelse til sognemedhjælper Bent Bojer Harregaard, bbh@soeborgmaglekirke.dk