Nuunu Line Johansen

Kordegn

Tlf. 39 67 03 90

Træffes i kirkens kontortid 

 

Skriv til kordegnekontoret

Hvis du skriver med personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nummer anbefaler vi, at du benytter

* den sikrede formular via NemId

 

Skriver du om andet, kan du bruge den almindelige mail:

mail