Altertavle af Adi Holzer

En billedfortælling med mange lag

Søborgmagle Kirkes altertavle kalder til fordybelse og eftertanke med stærke farver og kraftfulde motiver

Søborgmagle Kirkes altertavle, udført af Adi Holzer i 2008, spiller en helt afgørende rolle i kirke­rummet. Ikke kun fordi den med sine lysende farver – i sam­spil med de violette hynder på bænke­, alter­skranke og orgelfacade – sætter et markant 
præg på kirke­rummet. Men også fordi alter­tavlen med sine kraftfulde motiver og stærke symboler kalder på beskuerens 
opmærksomhed – og insisterer på at være mere end blot udsmykning. Altertavlen “har noget på hjerte” og taler ind i det, som foregår i kirke­rummet – i forhold til den enkelte guds­tjeneste og kirkelige handling. Muligheden for at lade tavlen stå åben eller lukke den, lader den sam­tidigt afspejle kirkeårets forløb med forskellige billeder.

Adi Holzers kunstneriske udtryk, som bl.a. bryder med de vante perspektivforhold, kan måske for nogle kræve tid og tilvænning – til gengæld belønner altertavlen det åbne og opmærksomme sind med rigeligt stof til fordybelse og eftertanke.

Påskens beretninger

Altertavlens motiver er hentet fra påskens beretninger. Når altertavlen er åben, ses tre forskellige begivenheder; det store midter­parti skildrer skærtorsdags måltids­fællesskab og indstiftelse af nadveren, og forudsigel­sen af lidelse og forrædderi. 

På de to sidefløje ses de begiven­heder, hvorfra nad­veren henter sin kraft og betydning.  På venstre side er det langfredags kors­fæstelse og død – og på højre side påske­morgen med eng­len, der foran den åbne grav forkynder Kristi opstandelse fra de døde. 

Også på den lukkede tavle, som ses i kirkeårets fasteperioder, er det påskens begivenheder, som møder os – det dybe 
mørke i Get­semane Have forud for til­­fangetagelsen af Jesus. De sovende dis­ciple. Jesu fortvivlede og angstfulde bøn. 
Og midt i mørket og ensomheden Guds nærvær i skikkelse af en engel. 

Triptykon – en trefløjet altertavle som kan lukkes i fastetid

Søborgmagle Kirkes altertavle er en såkaldt „triptykon“ – en trefløjet tavle, hvor de to sidefløje kan lukkes ind over midterfeltet, så „forside-motiverne“ skjules og motivet på fløjenes bagside bliver synligt. 

Altertavlen lukkes i fastetid, det vil sige i advent og i tiden fra fastelavn til påskedag. 

■ bbh/2019

Læs mere om altertavlens elementer via links herunder