Kirkeblad

Kirkebladet - Søborgmagle Sogn & Kirke - udkommer 5-6 gange årligt og omdeles i sognet af frivillige.

Du kan læse tidligere numre af Søborgmagle Sogn & Kirke som pdf-fil via menuen nedenfor.

Reklamer og gratisaviser nej tak

Du modtager kirkebladet selvom du på din postkasse har et skilt med "Reklamer og gratis-aviser nej tak". Loven om nej-tak-ordninger nævner udtrykkeligt, at kirke-blade ikke er omfattet af nej-tak-skiltene. Man har ved udformningen af nej-tak-ordningen netop ønsket at give folk mulighed for at sige nej tak til kommercielle reklamer og/eller gratisaviser uden samtidigt at afskrive sig information fra stat, kommune, velgørende organisationer osv. Du får altså fortsat kirkebladet, selvom du siger nej tak til reklamer og gratisaviser.

 

Ønsker du ikke at modtage kirkebladet?

Kirkebladet er altså ikke omfattet af "nej-tak-ordningerne" - men da bladet omdeles af frivillige fra sognet, kan det godt lade sig gøre at afmelde kirkebladet, hvis en husstand ikke ønsker bladet fremover. Man skal blot ringe til kirkekontoret og framelde sig – eller sende en mail til bbh@soeborgmaglekirke.dk - så giver vi de frivillige besked om at springe den pågældende adresse over.

(Frameldingen gælder dog kun så længe kirkebladet omdeles af frivillige, da postvæsenet ikke har mulighed for at lave en sådan opdeling/sortering i husstandsomdelte forsendelser/blade, jvfr. ovenstående om nej-tak-ordningen).