Skumringsgudstjenester

Gennem de senere år har vi i Søborgmagle Kirke udviklet en tradition med "skumringsgudstjenester" - gudstjenster kl. 16.00 med et særligt forløb og en særlig stemning, som appellerer til mange mennesker, der sætter pris på den ro og eftertanke, som denne stund indbyder til – hvor sindets åbenhed formidles bl.a. gennem tidløs musik.

Skumringsgudstjenesterne benytter den årtusinde lange kristne viden og tradition om betyd­ningen af i en kortere eller længere perioden at trække sig tilbage fra det pulverise­rende liv for at restituere sig gennem stilhed og meditation og derefter at kunne træde tilbage i livet mere samlet og bevidst om det, som virkelig betyder noget i ens liv.

Tidligere opsøgte man naturligvis klostre, hvor nonner og munke havde særlige forudsætninger, idet de havde valgt at leve et liv i bøn – tilbagetrukket fra den omgivne samfund. Men igennem de sidste 40-50 år har flere og flere almindelige mennesker taget denne praksis ind som en fast rutine i deres hverdag.

Det er ikke alle der kan prioritere stilhedsperioder i deres hverdag, men finder en kærkommende lejlighed og anledning til at gøre det i Søborgmagle Kirke. Ud over salmer der måske rammer en lidt anden tone end Højmesse­salmerne, er et væsentligt element i denne gudstjeneste den ni minutter lange stilhed, meditation, der ophører ved at der klinger musik i rummet, oftest for et soloinstrument. Bønner, tekstlæsning og en kort tale er med til at understøtte betydningen af stilhed.

Skumringsgudstjenesterne finder sted ca. en gang månedligt i perioden fra september til april. Se kalenderen for datoer.

 

   Kommende gudstjenester