Kammermusikdage 2017

Søborgmagle Kirkes kammermusik-dage fejrer i år 10 års-jubilæum

Koncerterne har igennem årene koncentreret sig om soloklavermusik i kombination med kunstsang og kammermusik.

Disse sublime genrer lever en stille tilværelse i musiklivet, om end de i en uendelig rigdom af enestående værker repræsenterer noget af det ypperste musik der er komponeret til menneskeheden. Musik der almengyldigt afspejler vort liv, med dets lys og mørke, glæde og sorg.

Derfor er musikken for alle – og ikke ”finkulturel” eller andre prædikater. Men den kræver et åbent sind og en vilje til at lade sig føre med ad skjulte veje ind til ens inderste sind

 

Klaver og sang

Lørdag den 28. oktober kl. 15 er der mulighed for at opleve en koncert der netop som et prisme spejler mørket og lyset og brydningerne imellem disse to. Programmet byder på tyske lieder sunget af mezzosopran Anja Lyngbye – en kær og skattet gæst ved koncerterne. De tre store komponister Brahms, Mahler og Strauss skrev enestående lieder med inspiration fra digtere, der formåede at fastholde  stemninger omkring vores inderste følelser.

Forud går en række soloklaver- værker af J.S. Bach og F. Chopin. Jeg spiller Bachs Partita nr. 1 B-dur med en række satser der på lignende vis kan høres som sindsbilleder. Chopins romantiske klavermusik personliggør de dybeste følelseslag som liederne efterfølgende lægger ord til. Længsel, savn, inderlig glæde, afsked. Chopin forstod om nogen at skildre sindets af­kroge – hans store f-mol fantasi op. 49 er en vandring fra melan­koli til vanskelig tilkæmpet for­nyet styrke og afklaring. I tilgift spiller jeg to nocturner der hører til blandt komponistens fineste og dybeste musik.

 

Klaver og blæserkvartet

Søndag den 29. oktober kl. 15 er en ”rigtig” klassisk koncert med to søskende-værker for blæserkvartet og klaver af henholdsvis Mozart og Beethoven. Sidstnævnte lod sig tydeligvis inspirere af Mozarts mester­værk, komponeret kun få årtier inden.

Værkerne er for obo, klarinet, horn, fagot og klaver. Denne fine klangkombination har inspireret ikke mindst Mozart til et ypperligt værk, hvor alle instrumenter bidrager til ydersatser af enestående veloplagthed, der indrammer en magisk 2. sats hvor tiden synes at stå stille. Beethoven følger denne model, om end i sin karakteristiske stil, hvor hovedvægten i endnu højere grad ligger i klaverstemmen.

De to værker spilles af en række fine medlemmer af de københavnske orkestre: Lauge Hjorth Mikkelsen (obo), Søren-Filip Hansen (klarinet), Christian Vinter (horn) og Sebastian Stevensson (fagot). Koncerten spilles med pause mellem de to værker.

Der er som vanligt gratis adgang til kirkens koncerter; alle der føler trang dertil skal have mulighed for at lade sig inspirere af denne fantastiske musik, der taler et sprog som er vigtigere end nogensinde.               

plf