Menighedsråd

Søborgmagle Kirke fik fra første søndag i advent 2020 nyt menighedsråd, som skal stå i spidsen for arbejdet i sognet de næste 4 år frem til menighedsrådsvalget i 2024.

Menighedsrådets møder er offentlige - og du kan finde referater fra menighedsrådets møder her (under menu-punktet "materialer"). Menighedsrådets medlemmer kan kontaktes på mail - eller telefonisk via kirkekontoret (39 67 03 90).

   Kommende menighedsrådsmøder