Toptrekantens symboler

Over såvel den åbne som den lukkede alter­tavle ses toptrekanten med dens symboler, der både kan ses alene og i samspil med altertavlens øvrige motiver. 

Jakobsstigen
Centralt i trekanten ses en stige, som leder tanken hen på Jakob, der ved Betel drømte om en stige, der stod på jorden og nåede helt op til himlen. Jakobs himmelstige, der markerer stedet, hvor Gud er nær. 

Hjertet
Næppe tilfældigt ender Holzers himmel­­stige i et hjerte – kærlighedens symbol.

Duen
Til venstre for himmelstigen ses en due, der med regnbuehale og olivengren leder tanken 
hen på Noahs ark – fredsduen. Duen bruges også ofte som  symbol for Helligånden.

Guds øje 
Øjet har sammen med trekanten været brugt som symbol på den treenige Guds alle­stedsnærvær – i den lukkede altertavle 
er øjet i toptrekanten begyndelsessted for den gyldne kraftlinje som ender i en stjerne i det dybeste mørke nederst på tavlen. 

Den gyldne trekant
Ét symbol er særligt kendetegn for og ses på næsten alle Adi Holzers værker: den gyldne trekant, som ofte bruges som 
symbol for treklange som Gud Fader, Søn og Helligånd – så meget desto mere oplagt her, hvor trekanten er forsynet med en triskele-spiral, der i middelalderen og i keltisk sammenhæng bruges som symbol for netop treenigheden.

Det gyldne kors
Et enkelt, gyldent kors nederst til højre afslutter rækken af symboler. 

■ bbh/2019