Kirkeskib i glas

Besøgende i Søborgmagle Kirke er siden sommeren 2019 blevet mødt af 4 markante og iøjnefaldende glas­malerier – eller glastavler i smelteglasteknik – som hænger ned fra loftet.  Én tavle over prædikestolen og tre over midtergangen – dér hvor man i mange kirker kan se et kirkeskib hænge. 

Glastavlerne er skabt af Adi Holzer, der også er kunstneren bag kirkens altertavle fra 2008, og faktisk begyndte det som en 
ide om et „kirkeskib“ blæst i glas. Adi Holzer var imidlertid bekymret for ophængningen og vægten af en sådan glasskulptur – og foreslog i stedet at arbejde med de 4 glastavler ophængt på samme måde som kirke­skibe ofte hænger, midt i rummet. En 
sådan ophængning er en ny og – så vidt vides – hidtil uset måde at tænke og præsentere glas­malerier på. Hvor glasmalerier oftest er tænkt til at ses op mod lyset udefra – at ses fra den ene side – så er disse tavler skabt til at ses fra begge sider. Deres farve­­­karakter ændres alt efter, hvor beskueren befinder sig i kirkerummet, og forskellige delmotiver træder frem alt efter, om man ser dem fra den ene eller anden side. 

Smelteglas fra Østrig

De 4 tavler er udført i glasværkstedet på cisterciencer­klostret ’Stift Schlierbach’ i Østrig – et værksted, som Adi Holzer har sam­arbejdet med om en række glaskunst­projekter de sidste 10 år. Værkstedet har mere end 130 års erfaring med fremstilling af glas­kunst og arbejder – ud over med mere traditionel glas­maleri – meget med den særlige smelte­glasteknik, der er anvendt ved til­blivelsen af disse glastavler, hvor flere lag af forskel­lig­farvet glas er smeltet sammen – ilagt guld og en helt ny glastype med et lyst, metallisk skær. 

■ bbh/2019/2022

Læs mere om de 4 glasmalerier via links herunder