Orglet som kirkens instrument

Med Søborgmagle Kirkes orgel fra 2016 åbnedes en ny og indtil da urealiserbar verden af orgel­musik for udøveren og tilhøreren.

Orglet har i umindelige tider været Kirkens instrument – af flere oplagte grunde. Orglet minder som instrument om den menneskelige stemme, klangen skabes af luft og orglet har sin helt unikke klangpalet og dynamiske smidighed der gør at det på enestående vis kan understrege enhver stemning i alle livets facetter. 

Bygget til rummet

Hver kirke sit orgel – vidt forskellig i størrelse og klanglig formåen, kvalitet om man vil. Et orgel skal ideelt set tænkes til det enkelte kirkerum – ikke for småt og lidet klingende, men med en klang der på ideel vis tjener dets formål som kirkens instrument, som ledsagede og ledende instrument for menighedssangen og som instrument, der kan realisere en stor del af
den musik, der igennem mere end 400 år er skrevet til netop dette instrument. 

Orglet og den dertilhørende musik har igennem århundrederne inspireret komponister til at skrive den ypperste musik  indenfor forskellige stilperioder fra den tidlige barok omkring 1670 til i dag, hvor ikke få komponister vælger at udtrykke store og komplekse følelser via orglets særlige klangmuligheder.  Dette gør instrumentet stadig aktuelt som klangmedium.

■ plf /2016

Læs mere om Søborgmagle Kirkes orgel via nedenstående link