Fisken - Kristus

 

Den tredje tavle er flammende rød som en henvisning til kærligheden  – for “størst er kærligheden” og kærligheden hedder Kristus. Og dét er, hvad tavlen fortæller. Vi er ved kernen af kristen­dommen – og det centrale motiv er en stor, gylden fisk – et gammelt Kristussymbol, her afbildet med et menneske­lignende hoved.

Fisken som symbol opstod og vandt udbredelse helt tilbage i kristen­dommens første århundreder, hvor det bl.a. blev brugt som kende­tegn mellem forfulgte kristne. Symbolet opstod af det græske ord for fisk (IKTYS – ἰχθύς), der kunne læses som første bogstav i bekendel­sen: “Jesus Kristus Guds Søn Frelser”, og netop disse 5 bogstaver (på dansk) ses i fiskens guld. 

Under fisken ses – tydeligst op mod lyset – korsfæstelsen: 3 kors under en formørket sol – som også ses på venstre sidefløj af altertavlen.  Det midterste kors minder næsten om de små spirer, der nedefra vokser op og bliver  livets træ? Eller måske kundskabens – den indsigt, som disciplene første gang så i lyset på forklarelsens bjerg, hvor liv og kundskab på sin vis bliver ét. Måske det bjerg, vi ser i baggrunden?  I Adi Holzers univers symboliserer korsarmenes opadstræben forbindelsen mellem korset og opstandelsen. 

■ bbh/2019/2022