Konfirmand i Søborgmagle Kirke

Konfirmand i 8. klasse

Man kan blive konfirmand i Søborgmagle Kirke, når man går i 8. klasse.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt forløb, hvor du får tid og ro til at fordybe dig til nogle af livets store spørgsmål ud fra en kristen synsvinkel med plads til både eftertanke og samtale.


Hvis du er i tvivl om du vil konfirmeres, så kan det være en god ide at følge undervisningen en periode, for så får du et bedre grundlag for at træffe din beslutning.


Søborgmagle Kirke er en moderne folkekirke med et smukt og intimt kirkerum. Kælderetagen er indrettet til børne- og ungdomsarbejde, så ud over undervisningen har konfirmanderne også mulighed for at mødes i klubben torsdag aften.

Undervisningen

Kristendommen er en del af mange menneskers liv – og det er denne kristendom, du møder i under­visningen i Søborgmagle Kirke.

Kristendom er ikke en meningsløs viden, men en måde at forholde sig til sig selv og sine omgivelser.

Kristendommens budskab kan omtrent formuleres sådan: Gud vil have os i tale, for at vi skal forstå, at kærligheden bør være den bærende kraft – både i vores kontakt med andre mennesker og vore handlinger i naturen.

Undervisningen sker gennem kreative opgaver og diskussioner. Vi vil udforske og udfordre de kristne trossætninger: Er djævlen en del af Gud? Hvem tror på Adam og Eva?  Hvad vil det sige, at Jesus opstod? Synd, hvad er det? Kristendom – er det virkelig noget, man lever?

Undervisningen starter torsdag den 14. september 2023 – og afsluttes med en hyggelig middag efter konfirmationen, torsdag den 16. maj 2024

Der er mødepligt til al undervisning, som fortrinsvis består af to ugentlige timer torsdag eftermiddag - fordelt på to hold, enten kl. 14.45 til 16.25 eller 15.55 til 17.35 (Bemærk: Grønnemose Skoles 8. klasser får fri kl. 14.30 og kan derfor godt være med på holdet kl. 14.45). Derudover mødes vi også to weekends med overnatning i kirken.

 

Konfirmation

Der afholdes konfirmation 2 dage hver forår: I forlængelse af folketingets beslutning om at afskaffe Store Bededag som helligdag bliver konfirmationerne i fremtiden placeret på to lørdage i perioden mellem påske og Kristi Himmelfartsdag:

2024
    • Lørdag den 20. april
    • Lørdag den 27. april

2025

    • Lørdag den 3. maj
    • Lørdag den 17. maj

 

Konfirmandklub

I kælderetagen er konfirmandklubben. Her mødes I hver torsdag kl. 19.30-21.30 i kælderen. Der er hygge, snak, sjov og alvor – og I kan spille bord­tennis, billard eller spil, se film og meget mere. 

 

Forældre

Vi håber, at I som forældre vil tage del i kirkens liv i undervisningsperioden – og bakke op om jeres unges konfirmationsforberedelse, f.eks. med praktisk hjælp i forbindelse med konfirmand-arrangementerne.

Flere af jer forældre kender hinanden i forvejen, så vi vil også gerne give jer mulighed for at være sammen til interessante arrangementer om relevante emner.

 

Information

I vil løbende modtage mails med informationer om undervisningen – første gang med oplysninger om undervisningstidspunkt og konfirmationsdato. Ca. midt i august modtager I en velkomstfolder med bl.a. en oversigt over vigtige under­visningsdatoer.

 

Tilmelding

Sidste tilmelding for skoleåret 2023-2024 (med konfirmation i foråret 2024) var 1. juni 2023.

Spørgsmål om ledige pladser eller andet vedr. det kommende år konfirmand-hold rettes til Frank V. Fischer