Orglets størrelse og klang

Balance i størrelse og klang

Et orgel til et akustisk særdeles godt men relativt lille kirkerum som Søborgmagle Kirke møder forskellige udfordringer. Et 
orgel skal altid afbalanceres i størrelse (antal stemmer) og klangmuligheder (valg af stemmer) for at få et unikt instrument, der enten muliggør at spille musik fra snart sagt alle stilperioder eller et instrument der i sin udformning fremstår som f.eks. et barokorgel eller et såkaldt romantisk orgel; sidstnævnte vil have en ganske anderledes klangsammensætning. Dette 
afgørende klanglige valg er et sket i et samarbejde mellem orgelbygger og intonatør Poul Hansen, organist og menighedsrådets orgelkonsulent Bendt Fabricius samt Søborgmagle Kirkes organist Per Lauge Fischer. 

Brede klangmuligheder

Det er i Søborgmagle Kirkes orgel tilstræbt at vælge stemmer (orglets disposition), der muliggør et rigt varieret repertoire fra Buxtehude og Bach (barok), via tidlig romantik (f.eks.Mendelssohn), over fransk romantisk og senromantisk orgelmusik (Franck og dennes efterfølgere f.eks. Widor og Vierne) frem til Messiaen, hvis orgelmusik rummer samme åndelige dimension som Bachs. Det har været et håb og ønske, at instrumentet skulle kunne bidrage til at åbne stemninger og sindstilstande for den enkelte tilhører, i såvel gudstjeneste- som koncertsammenhæng. Orgelmusik i koncertsammenhæng skal netop ses i forlængelse af gudstjenesten; mange mennesker oplever ofte en lignende sindstilstand ved at lytte til orgelmusik.

Orglet er med sin disposition på 22 stemmer fordelt på to manualer og pedal et relativt beskedent instrument. Kende­tegnende for instrumentet bliver et relativt stort såkaldt svelleværk, bestående af en række såkaldt romantiske registre (klang-muligheder), der er placeret i et lukket orgelhus bagest i orglet – forsynet med en række sveller (smalle låger), der gradvist kan åbnes og derved få klangen til at blive kraftigere eller svagere – en egenskab der er kendetegnende for orgelmusikken fra den romantiske periode og frem. Dette gør det muligt at spille musik der rummer ganske andre klangfarver og harmonier end barok­musik, uagtet at også barokkens musik med stort held vil kunne spilles på instrumentet. 

■ plf /2016